Nyheter

Ytterligare krisåtgärder för företag

Flera av åtgärderna som vidtagits för att stötta företag genom krisen kommer att förlängas. Här nedan finns en sammanfattning av de senaste förslagen från Regeringen. Dessa är än så länge endast förslag och de behöver beslutas innan de träder ikraft. Beslutet väntas komma efter årsskiftet.

 

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Nu beviljas korttidspermittering i som längst nio månader i följd. Det nya förslaget innebär att man kan få stöd för ytterligare sju månader, fram till den 30/6 2021.

För januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75%, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

 

Omställningsstöd i tre ytterligare månader

Även omställningsstödet kommer att förlängas. Idag kan man ansöka om stöd för perioden mars-juli men enligt förslaget kommer man kunna ansöka om stöd för perioden augusti-oktober också. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

Det finns även ett förslag om att förlänga omsättningsstödet till enskilda firmor i ytterligare tre månader, dvs med perioden augusti-oktober.

För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50% jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70% av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden.

 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Tidigt i våras införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Det gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms.

Regeringen föreslår nu att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.