Budget

Genom tydliga mål är chansen faktiskt större att man når dem! Vi på Åhnberg & Partners finns alltid till hands om du behöver stöd i budgetarbetet. Tillsammans går vi igenom dina tankar och planer inför kommande år, kommer med input och svarar på eventuella frågor. Utifrån våra samtal och siffror från tidigare år arbetar vi fram en budget som du sen kan jämföra verksamhetens faktiska siffror med. Men vi hjälper dig inte bara sätta en ekonomisk plan för ditt bolag och utan även att följa upp den. Både löpande i samband med månad- eller kvartalsvisa rapporter och på årsbasis när bokslutet är klart.

Budget

Genom tydliga mål är chansen faktiskt större att man når dem! Vi på Åhnberg & Partners finns alltid till hands om du behöver stöd i budgetarbetet. Tillsammans går vi igenom dina tankar och planer inför kommande år, kommer med input och svarar på eventuella frågor. Utifrån våra samtal och siffror från tidigare år arbetar vi fram en budget som du sen kan jämföra verksamhetens faktiska siffror med. Men vi hjälper dig inte bara sätta en ekonomisk plan för ditt bolag och utan även att följa upp den. Både löpande i samband med månad- eller kvartalsvisa rapporter och på årsbasis när bokslutet är klart.

Vill du ha vår hjälp att lyckas?

Fyll i nedan formulär så återkommer vi med prisuppskattning


    Kontakta oss

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.