Artiklar

Viktig lagändring för dig som har anställda

I början av sommaren beslutade riksdagen om att genomföra en rad ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Dessa ändringar berör alla företagare som har anställda. De flesta lagändringarna började gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Här nedan redogör vi kortfattat för de viktigaste ändringarna.

Utgångspunkten är att anställningen är på heltid. I de nya LAS-reglera förutsätts tillsvidareanställningar omfatta heltid, om inget annat avtalats. Det blir därmed ännu viktigare än tidigare att ha tydliga anställningsavtal med alla anställda.

Sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning. Syftet med ändringen är att ge ökad förutsebarhet vid bedömningen av om personliga skäl föreligger. Ändringen innebär att större hänsyn tas till avtalsbrottet och att det inte lägre ges samma vikt vid arbetstagarens personliga intresse att behålla anställningen.

Ändrade turordningsregler ger större möjligheter att runda turordningsreglerna. Enligt den nya lagen får nu alla arbetsgivare undanta tre personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Förut gällde att endast arbetsgivare med upp till 10 anställda fick undanta två anställda från principen om ”sist in, först ut”.

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Allmän visstidsanställning var en tidsbegränsad anställning som ofta användes vid tillfälliga projekt eller arbetstoppar. Den allmänna visstidsanställningen försvinner nu och ersätts av särskild visstidsanställning. En stor förändring är att visstidsanställningar nu kommer att övergå till en tillsvidareanställning redan när arbetstagaren har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod. Vilket är en halvering i förhållande till de 24 månader som gällde tidigare.

Arbetsgivaren får ett utökat informationskrav. I nya LAS finns utökade krav kring vilken skriftlig information arbetsgivaren är skyldig att lämna till den anställde när en anställning inleds. Det är därmed en god idé att se över dina anställningsavtal för att säkerställa att de nya och utökade kraven återspeglas där, och har du inte upprättat skriftliga avtal sen innan rekommenderar vi att du gör det.  

Har du några funderingar kring lagändringarna eller behöver hjälp i någon fråga rörande anställningar så tveka inte att höra av dig till oss på Åhnberg & Partners.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.