Nyheter

Utökade möjligheter att ansöka om anstånd med skatten

Företag som drabbats ekonomiskt har under pandemin kunnat söka anstånd med inbetalningar av skatt för att underlätta vid likviditetsproblem. Detta anstånd har nu utökat och utvidgats ytterligare. Anstånden gäller inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter samt avdragen skatt.

Anstånd kan nu beviljas för nio perioder vid månadsredovisning, istället för tidigare sju.  För dem som redovisar per kvartal ges numer anstånd med 3 perioder istället för tidigare två perioder, och för de som redovisar på årsbasis ges anstånd med två perioder.

Man kan nu även få anstånd med perioderna oktober till december 2021, tidigare gick endast att söka anstånd för redovisningsperioder januari 2020–januari 2021. Med det menas moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som du redovisar för de här månaderna, det är alltså inte när skatten och avgifterna ska betalas som avgör möjligheten till anstånd utan vilken period den avser.

I första ledet kan man få anstånd upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar anståndet men som längst till 12 februari 2023 (17 januari 2024 för de som redovisar moms per helår). Sen kan man ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare 12 månader.

Närmaste dagarna väntas beslut från Riksdagen gällande förslaget om att förlänga anståndstiden ytterligare till som längst 24 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden löpt ut. Den nya maximala anståndstiden skulle då bli fyra år. En sådan förlängning skulle i så fall komma med kriteriet att en avbetalningsplan ska löpa samtidigt. Den lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Viktigt att tänka på är att för anstånd betalas en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan är för närvarande 1,25 procent och läggs till beloppet du har fått i anstånd och betalas samtidigt. Efter sex månader tillkommer även en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet.

Det är möjligt att ansöka om anstånd för perioder som man redan betalt in skatten för. Det innebär då att du får ett utbetalningsbart överskott på skattekontot som du kan begära att få utbetalt, vilket kan vara ett behövligt tillskott för likviditeten.

Hör av dig till oss på Åhnberg & Partners om du vill ha rådgivning kring detta eller hjälp att ansöka om tillstånd.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.