Artiklar

Upphörande av den tillfälliga stämmolagen

Vid årsskiftet upphör den tillfälliga stämmolagen för bolags- och föreningsstämmor som gav undantag för att underlätta genomförandet. Lagen tillkom under pandemin i syfte att underlätta genomförandet av stämmor när smittspridningen var stor. Lagen gav bland annat lättnader i reglerna kring genomförandet av stämman på distans med digital uppkoppling samt rörande insamlandet av fullmakter, poströstning och användandet av ombud.

Från och med 2023 gäller alltså de ordinarie reglerna för stämmor för respektive bolagsform. Hos Bolagsverket och i aktiebolagslagen kan du läsa mer om dessa regler. Har du funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Åhnberg & Partners!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.