Nyheter

Skatteverkets nya e-tjänst för ansökan om anstånd med skattebetalning

En av åtgärderna i Regeringens krispaket är att bolag som drabbats ekonomiskt på grund av Corona-viruset kan få tillfälligt anstånd med skattebetalning för upp till tre redovisningsperioder. De nya reglerna i krispaketet skulle träda ikraft först den 7e april men Riksdagen har redan beslutat om några av dessa, bland annat anstånd med skattebetalning. Det är därmed möjligt att lämna in ansökan från och med den 30e mars.

Anståndet innebär att företag har möjlighet att skjuta upp betalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner i upp till ett år. Reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt från 1a januari 2020 vilket innebär att det går att ansöka om återbetalning av tidigare redovisningsperioder som till exempel moms för januari månad eller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för löner utbetalda under januari och februari.

Anståndet gäller hittills bara de som redovisar moms månads- eller kvartalsvis, de som redovisar moms årsvis och saknar anställda får alltså vänta på att de regler som gäller dem träder ikraft den 8e april.

Viktigt att veta är att anstånden kommer med kostnader. Förutom den vanliga icke avdragsgilla kostnadsräntan på 1,25% som uppkommer vid underskott på skattekontot, kommer Skatteverket även att ta ut en icke avdragsgill ”anståndsavgift” på 0,3% av anståndsbeloppet.

Skatteverket har öppnat en ny e-tjänst under ”Mina sidor” för ansökan om anstånd. Man kan även lämna in ansökan via blankett eller genom att skriva ett brev till Skatteverket, men för snabbast handläggning rekommenderas den digitala e-tjänsten.

Vi hjälper gärna dig och ditt företag med att lämna in en ansökan, kontakta din konsult för mer info!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.