Nyheter

Skattenyheter i budgetpropositionen för 2021

Skattenyheter i budgetpropositionen för 2021

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statsbudget och nu i slutet av september presenterades budgetpropositionen för 2021. Den innehåller ett antal förslag som är intressanta för egenföretagare, men också för den privata plånboken. Här nedan har vi sammanfattat några av de viktigaste förslagen.

Riksdagen beslutar under hösten om statens budget i två steg: först helheten och sedan detaljerna. Huruvida nedan förslag blir gällande kommer alltså beslutas senare i år.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga
Det föreslås att det under perioden 1 april 2021–31 mars 2023 ska införas en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19–23 år. Rabatten innebär att arbetsgivaravgifterna uppgår till endast 19,73 % på löner upp 25 000 kronor per månad.

Utökat växa-stöd
Det så kallade växa-stöder föreslås utökas tillfälligt så att fler företag som anställer sin första och/eller andra person under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022 ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Detta innebär då att företaget under 24 månader endast behöver betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på löner upp till högst 25 000 kr/månad.

Skattereduktion vid inköp av inventarier
Fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet föreslås få en skattereduktion vid inköp av inventarier. Skattereduktionen ska gälla inköp under 2021 och är 3,9% av anskaffningsvärdet

Skattereduktion på förvärvsinkomster
Det föreslås en särskild skattereduktion om upp till 1500kr per år på inkomst av arbete, pension, föräldrapenning, inkomst av enskild näringsverksamhet mm.

Slopad schablonintäkt på uppskov
Den tidigare schablonintäkten motsvarande 0,5% av uppskovsbeloppet vid försäljning av privatbostad föreslås slopas helt från 1 januari 2021, men skulle i så fall också omfatta befintliga uppskov.

Fler RUT-tjänster och höjt tak
RUT-avdraget föreslås utvidgas till att omfatta fler tjänster samt höjas till 75 000 kr.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.