Nyheter

Skattenyheter 2024

Gränsen för statlig skatt lämnas oförändrad för första gången på många år. Det innebär att skiktgränsen för statlig skatt för beskattningsåret 2024 ligger kvar på 2023 års nivå, dvs. 598 500 kronor. Vill du maximera avsättning till pension är högsta pensionsgrundande inkomst 614 900 kr och för maximal föräldrapenning ligger gränsen på 573 000 kr.

Prisbasbeloppet för 2024 får en höjning med 4 800 kr till totalt 57 300 kr. Eftersom prisbasbeloppet används för att beräkna många andra förmånsvärden så får det påverkan på bland annat jobbskattavdrag. Ett förstärkt jobbskatteavdrag innebär en lägre skatt på lön.

Traktamente & milersättning

För dig som reser i jobbet kommer traktamentet ligga på 290 kr per heldag i Sverige under 2024, en höjning om 30kr per dag. Förutsättningarna för att få skattefritt traktamente är att tjänsteresan är förenad med övernattning och är på en plats mer än 50km från arbetsplatsen eller din bostad. För utlandstraktamente varierar det skattefria traktamentet beroende på land.

För milersättning gjordes en rejäl höjning 2023 men för 2024 kommer den ligga kvar på samma nivå, 25 kr/mil. Tanken är att milersättningen ska täcka drivmedel och förslitning på bilen som uppkommer av att du använder din privata bil i arbetet, det omfattar dock inte parkering och liknade avgifter.

Arbetsgivaravgifter & FORA

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 15–18-åringar slopas från och med den 1 januari 2024. Det innebär att arbetsgivaravgiften även för unga komma ligga på 31,42 %. Så har du många unga anställda bör du räkna med högre lönekostnader i din budget för nästa år.

En annan stor nyhet för dig som har anställda och Fora är en förändring av rapporteringen. Från och med januari 2024 ska rapportering till Fora att göras månadsvis istället för årsvis. Givetvis håller vi på Åhnberg & Partners koll på detta och hjälper dig med rapporteringen.

Gränsbelopp utdelning

För dig som driver aktiebolag och planerar att ta utdelning nästa år så ligger gränsbeloppet enligt förenklingsregeln på 204 325 kr. Tänk på att det beloppet gäller om du äger alla aktier i bolaget, och att regeln endast får nyttjas på aktier i ett bolag. Äger du mindre får du bara tillgodoräkna dig procentuell del utifrån din ägarandel. Vill du istället använda dig av lönebaserat utdelningsutrymme är det läge att se över ditt löneuttag för 2024. För att kunna använda dig av lönebaserat utdelningsutrymme 2025 krävs att du under 2024 tar ut en lön på minst 481 264 kr, förutsatt att du är den enda som får lön från ditt bolag. Även om du inte kan eller vill ta ut utdelning är det en god idé att hålla koll på ditt utdelningsutrymme eftersom det sparas till kommande år om det inte nyttjas.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.