Nyheter

Rekordhöjning av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2023 är nu fastställt och vi kan konstatera att det är en rekordstor ökning. Prisbasbeloppet höjs med 4 200 kr från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och med den höga inflationen är det inte konstigt att prisbasbeloppet höjs så mycket.

Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs årligen och som används för flera olika beräkningar så som beskattning, traktamenten, bilförmån och studiemedel. Nedan finns ett urval av de belopp som kommer gälla för kommande år.

För 2023 gäller följande:

  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (10 pbb) 525 000 kr.
  • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb) 525 000 kr.
  • Det skattefria inrikes traktamentet (0,005 pbb) 260kr.
  • Deklarationspliktsgränsen 22 208 kr (0,423 pbb).
  • Gräns för inventarier av mindre värde 26 250 kr (0,5 pbb).
  • Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad, till totalt 12 163 kr/månad.
  • Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 k/månad, till totalt till 21 230 kr/månad.
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.