Nyheter

Räntan på anstånd och kvarskatt höjs

I veckan kommunicerade Skatteverket att räntan på kvarskatt och anstånd höjs från den 1 november. De meddelade även att intäktsränta kommer börja utgå på innestående belopp på skattekontot, vilket inte funnits sen 2016.

Räntan på kvarskatter, anstånd och skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget, så att det nu kommer en större ändring från Skatteverket är inte oväntat. Basräntan beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar.

Den låga kostnadsräntan ändras från 1,25 procent till 2,5 procent, och den höga kostnadsräntan från 16,25 procent till 17,5 procent. För anstånd och kvarskatter är det den låga kostnadsräntan som gäller. Den höga kostnadsräntan gäller för förfallna skatter och underskott på skattekontot där betalningskrav skickats ut.

För dig som har en skatt att betala gäller att din inbetalning måste ha bokförts på skattekontot innan den 1 november 2022 för att inte påverkas av höjningen.

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent. Det innebär att du som har ett överskott på ditt skattekonto från och med den 1 november kommer få ränta på det beloppet.

Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:
Intäktsränta: 1,125 %
Låg kostnadsränta: 2,5 %
Hög kostnadsränta: 17,5 %

Räntesatser fram till och med 31 oktober 2022:
Intäktsränta: 0 %
Låg kostnadsränta: 1,25 %
Hög kostnadsränta: 16,25 %

Har du funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Åhnberg & Partners!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.