Artiklar

Passa på att starta aktiebolag innan årsskiftet!

Går du i tankarna om att starta upp ett aktiebolag eller kanske ombilda din befintliga enskilda firma till ett aktiebolag så är det fördelaktigt att göra det innan årsskiftet! Äger du andelar i ett aktiebolag vid årsskiftet så får du nämligen tillgodoräkna dig utdelningsutrymme direkt från 2021.

När man ska starta ett aktiebolag finns det två huvudsakliga sätt att gå tillväga. Antingen så kan man bilda ett bolag helt från grunden eller så kan man köpa ett befintligt aktiebolag (så kallat ”lagerbolag”). Har du sedan tidigare bedrivit verksamhet i en enskild firma så kan det vara aktuellt att göra en så kallad ombildning av den verksamheten till ett aktiebolag.

Här nedan finns en kortfattad summering av hur det går till att starta aktiebolag. Vi på Åhnberg & Partners har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med att starta upp aktiebolag och hjälper dig gärna med detta. Kontakta oss på 08-345100 eller info@ahnbergpartners.se så hjälper vi dig vidare i processen.


Bildning från grunden

När man bestämt sig för att starta ett aktiebolag så behöver man anmäla detta till Bolagsverket för registrering. Då behöver du bland annat ha klart för dig vad bolaget ska heta, vilken verksamhet bolaget ska bedriva samt vilka som ska sitta i styrelsen. För att kunna registrera bolaget behöver man också betala in aktiekapitalet. Från och med år 2020 är gränsen för aktiekapitalet halverad, minimum är nu 25 000 kr. Registreringen av ett nytt bolag tar ca 1-2 veckor beroende på Bolagsverkets handläggningstid och avslutas med att bolaget tilldelas ett organisationsnummer. Tack vare bankID kan i princip hela processen och alla underskrifter skötas helt digitalt, väldigt smidigt! När bolaget har fått ett organisationsnummer behöver man också registrera det för moms och F-skatt hos Skatteverket.

Lagerbolag
Lagerbolag innebär att man köper ett redan befintligt aktiebolag. Bolaget är dock helt nytt och det har inte bedrivits någon verksamhet där tidigare. Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att man får ett organisationsnummer direkt. Vilket kan vara fördelaktigt om man exempelvis har bråttom med att skriva under något avtal med en ny kund eller liknande. I övrigt är processen rätt snarlik en bildning av aktiebolag från grunden. Man behöver bestämma vad bolaget ska heta, vilken verksamhet som ska bedrivas samt vilka som ska sitta i styrelsen. I samband med att man köper bolaget så skickar man in en anmälan till Bolagsverket om att bolaget ska byta namn, styrelse osv till det du valt. Lagerbolaget är dock inte registrerat hos Skatteverket så det behöver man också ordna i samband med detta så att bolaget får F-skatt och registreras för moms.

Ombildning
Ifall man redan bedriver verksamhet i en enskild firma men vill övergå till aktiebolag så kan det bli aktuellt med en ombildning. Detta innebär att man överlåter tillgångarna i enskilda firman till aktiebolaget. Man kan också överlåta eventuella periodiseringsfonder från den enskilda firman till aktiebolaget i samband med en ombildning. En ombildning går till som så att man startar upp ett nytt aktiebolag (antingen genom bildning från grunden eller lagerbolag) och därefter upprättar man ett avtal för ombildningen där aktiebolaget övertar tillgångar och/eller periodiseringsfond. Därefter behöver man också komma ihåg att avregistrera den enskilda firman.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.