Nyheter

Nyheter från årsskiftet

Nytt år innebär nya lagar och regler som börjar gälla. Dels några förändringar som är aktuella för er som driver företag dels några som också påverkar privatpersoner. Nedan finns en kort sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna. Är det något du vill veta mer om så tveka inte att höra av dig till oss.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten för aktiebolag sänks till 20,6% för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare.

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Under 2021 får företag en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktion är 3,9 procent av anskaffningsvärdet, men viktigt att notera här är att för att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Nya beloppsgränser att hålla koll på

För inkomståret 2021 ligger brytpunkten på statlig skatt på 537 200 kr, vilket motsvarar en månadslön om ca 44 700 kr. Över denna brytpunkt utgår alltså även en statlig inkomstskatt om 20 procent. Utöver brytpunkten för statlig inkomstskatt kan det även vara värt att notera att inkomster upp till ca 550 400 kr är pensionsgrundande 2021, vilket motsvarar en inkomst på ca 45 800 kr per månad. Schablonbeloppet för utdelning beskattningsåret 2021 uppgår till 183 700 kr.

Växa-stödet blir permanent

Det så kallade Växa-stödet för den först anställda blir nu permanent. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader. Regeringen har även aviserat om ett förslag under våren 2021 om att växa-stödet tillfälligt bör utökas till att gälla de två första personerna som anställd.

Brexit

I och med Storbritanniens utträde ur EU hanteras inte längre transaktioner med Storbritannien som EU-handel. För dig som handlar med Storbritannien innebär detta en del stora förändringar som påverkar företaget.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Från årsskiftet slopas den så kallade flyttskatten, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov, vilket innebär att om det kan vara lönsamt att begära omprövning av tidigare års deklaration och begära uppskov i efterhand. Syftet med denna ändring är att det ska öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Skattereduktion på förvärvsinkomster

En skattereduktion om 1 500 kr införs som ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år.

Rut-avdraget utvidgas och taket höjs

Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Dessutom utvidgas rut-avdraget till att även omfatta tjänster som exempelvis hjälp med möblering av bostad och montering av möbler, tvätt av kläder och hemtextilier och transport av bohag för magasinering.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.