Nyheter

Nya regler kring digitala bolagsstämmor

Under pandemin infördes tillfälligt möjligheten att hålla digitala bolagsstämmor för att minska smittspridning, men i slutet av 2022 försvann den möjligheten. Från och med 1 januari 2024 har nu möjligheten till digitala stämmor införts permanent.

Riksdagen fattade i höstas beslut om en ny lagstiftning som från och med 2024 ger aktiebolag och ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) permanent möjlighet att återigen hålla digitala bolagsstämmor. Detta ger företag större valfrihet och möjlighet att själva bestämma kring vilken mötesform som passar bäst. Möjligheten att hålla digitala stämmor kan även minska kostnaderna för att genomföra stämmorna, exempelvis i form av lägre kostnader för resor och lokaler.

Men för att kunna nyttja möjligheten till digitala bolagsstämmor så räcker inte den nya lagstiftningen, utan det måste även framgå av företagets bolagsordning eller föreningens stadgar. En sådan uppdatering sker inte per automatik av lagändringen utan befintliga aktiebolag och föreningar måste besluta om att ändra bolagsordningen eller stadgarna och införa en bestämmelse om att stämman får hållas digitalt. Beslut om ändring av bolagsordning kan göras på ordinarie årsstämma eller på en extra stämma, och därefter måste ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. För nya aktiebolag och föreningar som bildas och registreras under 2024 kan det vara en god idé att införa denna bestämmelse i bolagsordningen eller stadgarna direkt vid stiftandet.

Har du funderingar kring digitala bolagsstämmor eller behöver du hjälp att uppdatera bolagsordningen för ditt bolag? Tveka inte att höra av dig till oss på Åhnberg & Partners. Vi har flera års erfarenhet av att hjälpa till med bolagsändringar och olika typer av ärenden hos Bolagsverket.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.