Nyheter

Nya regler för karens

Från och med 2019 gäller nya regler för karens vid anställds sjukdom.
När en anställd blir sjuk är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till den anställde under de första 14 dagarna under sjukskrivningen. Sjuklönen är 80 % av den anställdes lön och andra förmåner. Enligt tidigare regler har den första dagen i en anställds sjukdom räknats som en karensdag, vilket innebär att arbetsgivaren inte har behövt betala ut någon sjuklön den första dagen utan först och med dag 2-14. Från och med sjukskrivningar från första januari 2019 byts reglerna om karensdag till ett karensavdrag. Anledningen till att man valt att göra den här ändringen är för att få ett system som är mer rättvist. De tidigare reglerna fick nämligen olika stor ekonomisk effekt beroende på om man arbetar heltid eller har ett oregelbundet schema. Med de nya reglerna ska istället ett karensavdrag göras vid insjuknandet som motsvarar 20% av dengenomsnittliga veckoersättningen av sjuklön. De nya reglerna kommer i praktiken inte göra någon skillnad för de som har månadslön utan det är främst anställda med oregelbundna arbetstider som
kommer påverkas av detta.
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.