Nyheter

Nya möjligheter till digital bolagsstämma

För att minska smittspridningen under pandemin beslutade Riksdagen tidigare i år om en tillfällig lagändring som bland annat möjliggör för företag att hålla bolagsstämmor digitalt, som via videotjänster och telefon. Den tillfälliga lagen som gäller fram till och med 31 december 2020 innebär även vissa lättnader kopplat till stämman. Det är styrelsen i bolaget som beslutar om stämman ska kunna genomföras digitalt och det ska i så fall anges i kallelsen till stämman. Även om mötet hålls digitalt har aktieägare rätt att kräva att röstning ska ske genom post. Här ges dock styrelsen möjlighet att besluta hur poströstningen ska gå till, exempelvis om poströstning via e-post godkänns.

Den tillfälliga lagen innebär också vissa förenklingar när det gäller insamling av fullmakter och större möjligheter till deltagande genom ombud. Detta innebär att färre personer behöver närvara, utan att stämman tappar beslutsförhet. Vid genomförandet av en digital bolagstämma är det upp till bolagsstämman och stämmans ordförande att bedöma om stämman kan genomföras på ett tryggt och korrekt sätt. Exempelvis måste det avgöras om identifiering av alla närvarande och röstningen kan genomföras på ett betryggande sätt.

Fullständig information om detta kan hittas hos Bolagsverket, men ni är så klart alltid varmt välkomna att höra av er till oss på byrån med frågor och funderingar!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.