Nyheter

Nya lagar från halvårsskiftet 2019

Från den 1 juli i år började ett antal nya lagar och regler att gälla. Nedan har vi listat ett urval som berör många av våra kunder. De flesta av de listade reglerna gäller från och med halvårsskiftet, medan vissa sedan början av 2019.

Skattereglerna ändras för generationsskifte i fåmansföretag
Ändringen gäller för när fåmansföretag säljs vidare till närstående som ska fortsätta driva verksamheten och innebär en förbättring för den tidigare generationen. Det här gäller generationsskiften från och med 1 juli 2019, och inte retroaktivt.

Arbetsgivaravgiften för unga sänks
För anställda som fyllt 15 men inte 18 år ska varken allmän löneavgift eller några andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift om 10,21 procent betalas för lön och annan ersättning. Detta gäller dock inte för den eventuella del av ersättningen som för en månad överstiger 25 000 kronor.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas
Genom ändringen avskaffas den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Ändringen gäller även på inkomst av bland annat aktiv näringsverksamhet.

Återinförd skattereduktion för gåvor
Från och med den 1 juli 2019 kan man åter igen få skattereduktion upp till 1 500 kronor för gåvor som man har gett till godkända gåvomottagare.

Taket för RUT-avdrag fördubblas
Det nuvarande taket för rutavdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.