Nyheter

Missa inte att skicka in ansökan om omställningsstöd!

Imorgon 30/4 är sista dagen att söka omställningsstöd för perioderna augusti 2020-februari 2021. På tisdag 4/5 öppnar dessutom e-tjänsten för att ansöka om omställningsstödet för april 2021. Precis som perioden mars 2021 är den ansökan öppen till och med 30 juni.

För små bolag gäller att man för perioden augusti-oktober kan få ersättning med till 75% av sina icke täckta fasta kostnader och för perioden november-april kan man få ersättning för upp till 90%. Läs vår sammanfattning om vad som gäller för stöden just nu. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med din ansökan!

Nedan tabell visar omsättningstappet som krävs för att kunna söka stöd för de olika perioderna. Jämförelsen görs med samma period 2019.

Stödperiod                                            Tappat i nettoomsättning

augusti-oktober 2020                               mer än 40 procent

november-december 2020                      mer än 30 procent

januari-februari 2021                                mer än 30 procent

mars 2021                                                    mer än 30 procent

april 2021                                                   mer än 30 procent

 

För små bolag gäller en högre ersättningsgrad.  Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år. Nedan tabell visar ersättningsgraden för respektive period. Stödet ger ersättning en viss procent av bolagets icke täckta fasta kostnader.

Stödperiod                                            Procent

augusti-oktober 2020                               75%

november-december 2020                      90%

januari-februari 2021                                90%

mars 2021                                                    90%

april 2021                                                   90%

 

Omställningsstödets storlek beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med stödperiodens täckningsbidrag och därefter multipliceras mellanskillnaden med stöd procenten för den aktuella perioden.

summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) × 0,75/0,90

Vid ansökan om stöd på minst 100 000 kronor ska ett yttrande bifogas över de lämnade uppgifterna. Yttrandet ska komma från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor.

Tveka inte att höra av dig till oss på Åhnberg & Partners om du behöver hjälp med din ansökan!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.