Nyheter

Missa inte att ansöka om omställningsstöd för ytterligare perioder

Omställningsstöd augusti 2020 till och med februari 2021

Från och med idag 25/2 går det att ansöka om omställningsstödet för perioderna augusti-oktober 2020 och november-december 2020. På måndag den 1/3 öppnar också ansökan för perioden januari-februari 2021. Ansökan görs precis som tidigare till Skatteverket och ansökan är öppen till och med den 30/4.

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars omsättning har minskat i väsentlig utsträckning med anledning av coronapandemin. Tidigare har det gått att ansöka om perioden mars-juli 2020 men nu finns äntligen möjlighet att ansöka om stödet för fler perioder. Stödet för de nya perioderna påminner om det tidigare, dock beräknas det något annorlunda.

För att kunna vara berättigad till stödet krävs att företaget hade en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån. För företag som ombildats från enskild firma till aktiebolag under perioden 1 augusti 2019 till 31 juli 2020 finns särskilda regler. Utöver detta krävs även att bolaget bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänt för F-skatt.

Storleken på stödet påverkas av flera olika faktorer och kraven skiljer sig något mellan de olika stödperioderna. För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat enligt följande:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Omställningsstöd kan beviljas med högst 97 miljoner för hela perioden augusti 2020 – februari 2021. Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor. I vissa fall kan man också ha rätt till ytterligare 10 000 kronor för de administrativa kostnader som företaget har haft för att söka stödet. Om stödet överstiger 100 000 kr ska revisorsintyg bifogas ansökan om stödet.

För de nya perioderna får mindre företag ett högre stöd än stora företag där subventionsgraden endast är 70%. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år. Bedömningen om företaget tillhör kategorin små företag ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

För mindre företag motsvarar omställningsstödet för perioden augusti-oktober 75% av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag och för perioden november-februari motsvarar stödet 90%.

Omställningsstödets storlek beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med stödperiodens täckningsbidrag och därefter multipliceras mellanskillnaden med subventionsgraden för perioden.

Skatteverkets hemsida finns utförligare förklaringar om vad som ingår i de fasta kostnaderna och vad täckningsbidrag är samt att det även finns en tjänst för att göra en preliminär uträkning av hur stort stöd företaget kan få.

Har du funderingar kring omställningsstödet eller vill ha hjälp med din ansökan så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Åhnberg & Partners.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.