Nyheter

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital

Från och med den 1 januari 2020 sänktes det lägsta tillåtna beloppet för aktiekapital från 50 000 kr till 25 000 kr. Det innebär att det blir billigare att starta bolag, om du har gått i sådana tankar kanske det är dags att skrida till verket! Vi hjälper såklart gärna till med bolagsbildningen.

Sänkningen innebär också att befintliga bolag kan minska sitt aktiekapital till 25 000 kr. Detta kan vara intressant för att täcka en förlust, göra en avsättning till fritt eget kapital eller om man vill återbetala en del av aktiekapitalet till aktieägarna. Det finns dock även nackdelar som man bör ha i åtanke inför beslutet, till exempel att det går snabbare att förbruka det egna kapitalet och man riskerar att tappa sparat utdelningsutrymme. Beslut om minskning av aktiekapital ska fattas på bolagsstämma och anmälas till Bolagsverket. Om du har några funderingar kring detta så är du varmt välkommen att kontakta din konsult hos oss.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.