Nyheter

Krispaket för småföretagare

Med anledning av Corona-pandemin kommer här en summering av det stödpaket för småföretag som regeringen presenterade den 25 mars. Vi vet att det är många som kämpar och är i stort behov av flera av de åtgärder som paketet innehåller. Behöver du hjälp att sortera eller tolka listan hjälper vi gärna till. Varmt välkommen att kontakta din konsult!

Sänkning av arbetsgivaravgifter/egenavgifter
I förslaget ingår en sänkning av arbetsgivaravgifter från 31,42% till 10,21% under perioden mars-juni 2020. Sänkningen till 10,21% gäller även egenavgifter.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd och månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas.

I ett företag med en löntagare (till exempel en företagsledare) innebär stödet en minskad kostnad med 5 300 kr per månad i fyra månader.

Vi kommer avvakta med att lämna in alla arbetsgivardeklarationer tills vi vet om sänkningen går igenom.Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020.

Anstånd med skattebetalning
Sedan tidigare har regeringen gått ut med möjligheten att ansöka om anstånd med skattebetalningar för max tre redovisningsperioder, det förslaget utökas nu genom att det även kan bli möjligt att ansöka om anstånd med helårsmoms som redovisas från 27/12 2019 till 17/1 2021. Det innebär att oavsett vilken bolagsform man bedriver verksamhet i och vilket räkenskapsår företaget har, så ska man kunna få anstånd med momsen för beskattningsåret 2019.

Den 30 mars öppnar Skatteverket upp en e-tjänst i ”Mina sidor” för ansökan om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Enligt Skatteverket är detta det snabbaste sättet att få ett beslut. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet.

Statlig företagsakut
Regeringen har även tagit fram ett förslag som ska göra det lättare för små och medelstora företag att låna pengar. Förlaget innebär att staten tar 70% av risken vid långivning och banken tar resterande 30% av risken.

Företag kan ansöka om lån (upp till 75 miljoner kr under 3 år) med statlig lånegaranti genom att vända sig till en bank. Låntagaren ska även kunna skjuta på betalningen av ränta de första 12 månaderna av låneperioden.

Avsättning till periodiseringsfond
En annan åtgärd i krispaketet är att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska kunna avsätta 100% av vinsten för 2019 till periodiseringsfond (upp till 1 miljon kr). Det innebär att beskattningen på vinsten skjuts upp (max 6 år) och man har möjlighet att kvitta beloppet mot framtida förluster.

Vilande företag – a-kassa
Företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös under 2020 ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under fem år.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher/stöd för hyressänkningar
Regeringen föreslår även att om en hyresvärd sänker hyran för hyresgästen så kan staten stå för 50% av hyresnedsättningen under perioden april-juni. Stödet får beräknas på högst 50% av den fasta hyran och effekten blir då att staten ersätter högst 25% av den fasta hyran. Ansökan lämnas in av hyresvärden i efterhand.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.