Artiklar

Friskvårdsbidrag

Det är mycket vanligt att arbetsgivare erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag som en personalförmån. Men det finns en del regler som måste följas för att det ska vara skattefritt för den anställda och för att det ska vara en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Reglerna om personalförmåner och friskvårdbidrag gäller endast för anställda, som egen företagare innebär det att reglerna är något begränsade. Driver du enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag så räknas du inte som anställd och du kan därför inte nyttja dem. Arbetar du däremot i ditt eget aktiebolag räknas du som anställd och du får därmed nyttja reglerna som gäller kring friskvårdsbidrag.

Först och främst gäller att friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde, vilket är begränsat till max 5 000 kr per år. Arbetsgivaren får själv sätta vilket belopp som ska gälla, upp till denna gräns. Dessutom gäller att erbjudandet om friskvårdsbidrag måste rikta sig till hela personalen. Uppfylls dessa krav så är friskvårdsbidraget skattefritt för den anställde, arbetsgivaren behöver inte betala några arbetsgivaravgifter för ersättningen och kostnaden blir även avdragsgill. Skulle bidraget överskriva 5 000 kr blir det skattepliktigt från första kronan.

Även om erbjudandet ska göras till hela personalen så kan arbetsgivaren välja att bidraget ska proportioneras utifrån arbetstid för anställda som jobbar deltid. Det är dock inte möjligt att ge de anställda olika summor beroende på ex lönenivå eller roll inom företaget.

Vad gäller vilken typ av aktiviteter som godkänns så har arbetsgivaren möjlighet att begränsa hur och till vad bidraget kan nyttjas, men det finns även här vissa regler som måste följas.  Det framgår inte av lagtexten exakt vilka aktiviteter som är godkända, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda. Friskvårdsbidraget ska användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande (ex massage och akupunktur). Men förutom traditionella aktiviteter som träning på gym och simning kan även olika typer av kurser ersättas genom friskvårdsbidraget om de innehåller inslag av motion samt kostnad för träningsappar.

Något som friskvårdsbidrag däremot inte får nyttjas för är exempelvis medlemsavgifter i föreningar, diplom, licenser, hyra av utrustning och behandlingar inom skönhetsvård.

Arbetsgivaren kan även erbjuda motion eller friskvård som naturaförmån, exempelvis genom att erbjuda gym på arbetsplatsen. Naturaförmån och friskvårdsbidrag går att kombinera även om det överskrider 5 000 kr, det är dock viktigt att det fortfarande räknas som av mindre värde för att det inte ska bli skattepliktigt.

Hos Skatteverket finns mer information kring friskvård och andra typer av personalförmåner. Har du funderingar kring friskvård är du varmt välkommen att kontakta oss på Åhnberg & Partners!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.