Nyheter

Förtydligande av korttidsarbete och utdelning

Tillväxtverket har förtydligat att utdelning och andra värdeöverföringar innebär att företaget inte är berättigat till stöd för korttidsarbete om värdeöverföringen skett efter 16 mars 2020. Här följer förtydligandet i detalj. Har du frågor, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson hos oss på Åhnberg & Partners.

Värdeöverföringar påverkar stöd för korttidsarbete
Inför riksdagsbeslutet om korttidsarbete påpekade Finansutskottet att det inte är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar. Tillväxtverket har nu gjort en fördjupad juridisk analys kring värdeöverföringar som utdelning och koncernbidrag och kommit fram till att sådana värdeöverföringar påverkar rätten till stöd.

Utdelning före eller efter 16 mars
Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte påverkar rätten till stöd. Dessa värdeöverföringar ska enligt Tillväxtverket inte föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd. Värdeöverföringar som skett senare påverkar dock möjligheten till stöd.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Hela räkenskapsåret bör beaktas
Det är inte enbart de månader som företaget får stöd som tas i beaktande. Enligt Tillväxtverket är det i huvudsak värdeöverföringar under stödperioden som påverkar, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom t ex värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Koncerner
Koncernbidrag bör enligt Tillväxtverket bedömas på samma sätt som utdelning. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare, vilket innebär att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.