Nyheter

Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Det finns nu ett förstärkt omställningsstöd att ansöka om avseende perioden juni – juli 2020 och som riktar sig till företag som blivit särskilt drabbade av specifika restriktioner och förbud relaterat till pandemin. Några branscher som drabbats extra hårt är företag inom resor, besöksnäringen och kultur, till exempel konsertarrangörer.

För att vara berättigad till det här stödet krävs att omsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med juni – juli 2019 och att den nedgången i omsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av pandemin. Vidare är det också ett krav att minst 25 procent av nedgången i omsättningen är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktionerna.

  • Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor som har utfärdats med anledning av spridningen av covid-19

Stödet beräknas likt det ordinarie omställningsstödet och ersätter normalt 75% av de fasta kostnaderna. En stor skillnad är att det här stödet även har en förhöjd nivå på 100%. Företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av restriktionerna kan få 100% av sina fasta kostnader ersatta.

Om företaget redan erhållit omställningsstöd för stödperioden juni-juli 2020 ska det stödet avräknas från det här omställningsstöd.

Ansökan om det förstärkta omställningsstödet görs till Skatteverket och e-tjänsten för det öppnade nu i veckan. Stödet går att söka fram till och med 17 maj 2021. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar kring det förstärkta omställningsstödet eller vill ha hjälp med din ansökan.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.