Nyheter

Förlängt stöd för korttidsarbete

Stödet för korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) är nu beslutat att förlängas till och med 30 juni 2021. Den nya lagen träder ikraft den 15 februari och innehåller vissa förändringar jämfört med den tidigare lagstiftningen.

Ansökan om stöd görs som tidigare till Tillväxtverket och ansökan beräknas öppna 5-8 veckor efter att lagen träder i kraft. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Ansökan om stöd för korttidsarbete ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra månader från utgången av stödmånaden.

För perioden december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Men från april till och med juni 2021 står staten istället för 50 procent av kostnaden.

För de nya stödperioderna kommer kontrollerna vara något striktare och vid ansökan om nytt stöd ska företaget lämna underlag som styrker att det har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av pandemin samt lämna kopior på avtal för de anställda som berörs av korttidsarbetet. I vissa fall krävs även ett revisorsintyg.

I vissa fall har företag inte rätt till stödet, detta gäller exempelvis om företaget har skulder hos Kronofogden avseende återkrav av stöd för korttidsarbete, om företaget är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning vid tidpunkten för när ansökan prövas samt om företaget är på obestånd.

Som tidigare gäller också att företag inte har rätt till stöd om man beslutat om eller verkställt vinstutdelning under stödperioden samt två månader före och sex månader efter stödperioden. Observera att återbetalning av aktieägartillskott här räknas som vinstutdelning. Dessa regler gäller även moderföretaget om företaget ingår i en koncern. Enligt de nya reglerna kan däremot koncernbidrag lämnas utan att rätten till stöd begränsas.

Har du funderingar kring korttidsarbete och vill ha hjälp med dina ansökningar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ahnbergpartners.se eller 08-345100.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.