Nyheter

Förlängda stödåtgärder

Regeringen har aviserat om förlängning av flertalet stödåtgärder till och med september 2021. Pandemins negativa följder för företagen fortsätter varför de förlängda åtgärderna är väldigt efterfrågade. Förlängningen gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. Även korttidspermitteringarna föreslås förlängas till och med september. Uppdatera dig om de senaste förslagen för respektive stöd genom vår sammanfattning nedan.


Omställningsstöd

Enligt förslaget kommer maj och juni 2021 att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader. Planen är ett ikraftträdande så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång men innan stödet kan börja gälla måste det godkännas av EU-kommissionen. Därefter kommer ansökan att kunna göras hos Skatteverket.

För månaderna juli, augusti och september föreslås kravet på omsättningstapp också vara 30%. Även för dessa perioder inväntar man EU-kommissionens godkännande.

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Vad gäller omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag har Regeringen föreslagit att förlänga även det. Idag finns detta stöd för juni-juli 2020 och regeringen vill förlänga det från augusti 2020-september 2021. Inget beslut är dock fattat ännu.

Omställningsstödet till särskilt drabbade företag riktar sig till företag som drabbats särskilt med anledning av restriktionerna. Där krävs att minst 25 procent av omsättningstappet är en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige. Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt men även för detta stöds krävs att stödet måste godkännas av EU-kommissionen först.

Korttidspermittering
Korttidspermitteringar (även kallat korttidsarbete) innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. Just nu kan man ansöka om stöd från januari 2021 till och med juni 2021. Regeringen har här föreslagit att förlänga stödet ytterligare under månaderna juli, augusti och september 2021.

Omsättningsstöd enskilda firmor
Regeringen har aviserat om en förlängning av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för mars-juni 2021. Även för månaderna maj–juni och juli–september 2021 väntas en förlängning göras. Mer information om de nya stödperioderna väntas komma inom kort. Ansökan för tidigare perioder till och med februari 2021 stängde den 30/4.

Hyresstöd

Nyligen öppnade möjligheten för hyresstöd för perioden januari till mars 2021. Regeringen har föreslagit att lokalhyresstödet förlängs att gälla även under andra kvartalet, perioden 1 april–30 juni 2021, men inga beslut om detta har fattats ännu. Regeringen har meddelat att man kommer att utreda möjligheterna för en förläning av lokalhyresstödet även för tredje kvartalet 2021.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.