Nyheter

Få tillbaka momsen på kundfordringar snabbare

Kraven för att kunna få tillbaka momsen på obetalda kundfakturor har sänkts med anledning av pandemins inverkan på ekonomin i samhället. Detta innebär att företag kan få tillbaka den utgående momsen på kundfakturor redan ett par månader efter att fakturan förföll till betalning, vilket är något som kan förbättra likviditeten i många bolag. Förut krävdes i princip att fakturamottagaren skulle ha gått i konkurs för att momsen ska kunna återfås, men just nu anses köparen sakna betalningsförmåga redan efter ett par månader från att fakturan förföll till betalning.

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att det under den nu pågående pandemin får anses sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är ett företag
  • Fakturan skickats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020
  • Det har gått minst 3 månader sedan fakturan förföll till betalning
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenska

Om omständigheterna ovan är uppfyllda kan man alltså sätta ned den utgående momsen, utan att man behöver bevisa på annat vis att kunden saknar betalningsförmåga. Skulle man senare få helt eller devis betalt av kunden måste man dock åter redovisa den utgående momsen.

För att förbättra likviditeten i bolaget kan det vara väldigt förmånligt att se över de obetalda kundfakturorna i bolaget. Vill du få mer information om det här och diskutera vilka av dina fordringar som det kan vara aktuellt för så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.