Artiklar

Få ersättning för kostnader för kompetensinsatser

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har nu möjlighet att också ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren. Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva ekonomiska svårigheter, utan också att investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort.

Med kompetensinsatser avses både kompetenshöjande insatser och validering av befintlig kompetens eller kunskap. Det kan till exempel handla om kurser inom högskolan, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning, folkhögskolan och personalutbildning hos arbetsgivaren. Här finns exempel på utbildningar. Validering av kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens hos en person. Exempel på kostnader för externa kompetensinsatser som du kan få ersättning för är kursavgifter, kursmaterial, avgifter för validering, resekostnader och hyra av lokal eller utrustning

För att få ersättning för kompetensinsatser måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Den anställde måste vara korttidspermitterad under tiden för kompetensinsatsen.
  • De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal.

Ansökan görs hos Tillväxtverket i samband med ansökan om korttidsstöd. När ansökan öppnar 29 mars 2021 kan man ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser som har genomförts från 1 januari 2021 och framåt.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.