Artiklar

Dags att ta bort revisorn?

Planerar du att ta bort revisorn för ditt bolag så är det hög tid att göra detta nu om du har bokslut vid årsskiftet. Sista anmälningsdag till Bolagsverket för att undvika att behöva lämna revisionsberättelse är nämligen redan den 5 november. Kontakta oss på Åhnberg & Partners om du har funderingar kring detta eller om du vill ha hjälp med din anmälan.

Krav på revisor och revisionsberättelse
Mindre aktiebolag behöver inte revisor utan det är endast större bolag som har krav på att en revisor ska granska bolagets räkenskaper. Som större aktiebolag räknas de bolag som under de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om en revisor finns registrerad på räkenskapsårets sista dag, måste en revisionsberättelse alltid skickas in med årsredovisningen. Det gäller även ifall en revisor inte finns men det finns bestämmelse i bolagsordningen som säger att bolaget ska ha revisor.

Om ditt bolag haft revisor men bolaget inte når upp till gränsvärdena så man alltså välja att avregistrera revisorn. För bolag som har kalenderår gäller att anmälan om avregistrering ska vara inlämnad till Bolagsverket senast den 5 november för att Bolagetsverket ska hinna registrera ärendet. Inkommer ärendet senare är det inte säkert att Bolagsverket hinner hantera ärendet i tid för att bolaget ska slippa lämna revisionsberättelse.

Behöver du hjälp?
Har du funderingar kring avregistrering av revisor eller vill ha hjälp med din anmälan så är du varmt välkommen att kontakta oss på Åhnberg & Partners.

Redovisningskonsult eller revisor?
Det är en vanlig missuppfattning att den person som sköter bolagets redovisning är bolagets revisor. Men det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får kalla sig revisorer, nämligen godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. Redovisningskonsult är å andra sidan inte en skyddad titel, men vanligtvis har en person som jobbar med redovisning någon form av ekonomisk utbildning eller liknande bakgrund. Eftersom det endast är större bolag som har krav på revisor räcker det för mindre bolag att en redovisningskonsult sköter bolagets redovisning och hjälper till med bokslut och årsredovisning.

Den revisor som ett bolag utsett får aldrig sköta redovisningen för bolaget, utan revisorns uppdrag är att granska redovisningen och hur styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget. Det finns inget hinder mot att en revisor sköter redovisning, men hen får då alltså inte samtidigt anta rollen som bolagets revisor.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.