Artiklar

Dags att kontrollera dina löneuttag inför årsskiftet

Året börjar nu lida mot sitt slut och för dig som driver ett aktiebolag är det därför läge att se över ditt totala löneuttag ifall du vill kunna nyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme. Det är nämligen lönen under 2020 som påverkar om reglerna går att tillämpa och storleken på utdelningsutrymmet för 2021. Här nedan finns en kortfattad förklaring av vad som gäller. Tveka inte att kontakta oss för hjälp med din beräkning och för att kontrollera om du kan uppfylla kraven.

Lönebaserat utdelningsutrymme
Uppfyller man kraven för att tillämpa reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme blir utdelningsutrymmet 50% av totala lönerna i bolaget. Om företaget har flera ägare så fördelas det lönebaserade utdelningsutrymmet lika utifrån andelarna i företaget.

För att kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme krävs ett minsta löneuttag (s k spärrlön) hos ägaren som baseras på hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget. Finns det andra anställda i bolaget räknas alltså deras löner in i det totala beloppet här.

Spärrlönen beräknas enligt följande
6 IBB* + 5% av totala lönerna i bolaget (anställda inkl ägare)

*6 inkomstbasbelopp år 2020:  400 800 kr

Om det bara är ägaren själv som tar ut lön i bolaget är spärrlönen för 2020 totalt 421 895 kr.


Alternativ för beräkning av utdelningsutrymme
Är det så att man inte når upp till kraven för lönebaserat utdelningsutrymme finns dock andra sätt att beräkna utdelningsutrymmet. Då kan man istället använda sig av schablonregeln (förenklingsregeln) vilket innebär att man för 2021 får tillgodoräkna sig 183 700 kr i utdelningsutrymme. Om företaget har flera ägare så fördelas det utdelningsutrymmet lika utifrån andelarna i företaget.

Om utdelningsutrymme
Utdelningsutrymmet avser det belopp man som aktieägare kan ta i vinstutdelning till 20% beskattning. Tar man ut högre vinst än detta så beskattas överskjutande del som inkomst av tjänst. Om en del av, eller hela utdelningsutrymmet inte utnyttjas ett år, får det outnyttjade utrymmet sparas till ett senare år. Så även om man inte räknar med att göra en vinst i sitt bolag just nu så är det fördelaktigt att göra en beräkning av utdelningsutrymmet då att det kan sparas till framtida lågbeskattade vinstutdelningar. Utdelningsutrymmet påverkar även eventuell vinstskatt vid en försäljning av hela bolaget eller en del av aktierna.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.