Nyheter

Ansök om omställningsstöd!

Som vi har gått ut med tidigare har riksdagen och regeringen beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av Corona. Det går att ansöka om omställningsstöd från den 22 juni.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt, och dessutom exempelvis för de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.  Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kommer inte att kunna få del av stödet. Inte heller exempelvis företag som kan anses vara på obestånd enligt konkurslagen eller har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Hur stort stöd går att söka?
Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor.

Hur och när kan du ansöka om stöd?
Du ansöker om omställningsstödet i en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. Den 22 juni klockan 12.00 öppnade den nya tjänsten för företag som vill söka.  Sista dagen att ansöka är den 31 augusti 2020. I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor. Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för mars och april i år med samma period 2019.

Behöver du hjälp med att räkna ut hur mycket ditt företag är berättigat att söka, hör av dig till din kontaktperson hos oss på Åhnberg & Partners. Du kan också läsa mer här.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.